MKB-ondernemers: Europese arbeidsmarkt kan beter en socialer

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
De welvaart in Nederland is drie procent hoger, omdat we gebruik kunnen maken van de Europese interne markt. Dat is nog los van de andere voordelen die de Europese Unie aan ondernemers biedt, zoals het vrije verkeer van goederen, diensten, mensen en kapitaal. Ondernemers maken daar dankbaar gebruik van, maar de concurrentiekracht moet omhoog, want de EU heeft last van tegenwind van andere grootmachten. Nederlandse ondernemersorganisaties presenteren daar een plan voor, onder meer door het versterken van de arbeidsmarkt. Dat moet gepaard gaan met een sociaal beleid dat écht moet werken voor mensen.