Huis voor Klokkenluiders: 50% meer vermoedens van misstanden gemeld in 2023

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In 2023 namen 369 mensen, die een misstand op het werk vermoedden, contact op met het Huis voor Klokkenluiders voor advies. Dat is een toename van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook nam de complexiteit van de vermoede misstanden toe. De inwerkintreding van de Wet bescherming klokkenluiders en de media-aandacht voor misstanden speelden daarin [...] Het bericht Huis voor Klokkenluiders: 50% meer vermoedens van misstanden gemeld in 2023 verscheen eerst op Flexmarkt.