Coalitieplannen: positief voor ondernemers of aanval op de vakbond?

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitiepartijen heeft positieve uitgangspunten, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij willen graag met het aanstaande kabinet en de vakbonden afspraken maken om het ondernemersklimaat verder te versterken en gericht te investeren in de regio. Maar of de vakbonden daar veel zin in hebben, is de vraag. Want vakbond FNV ziet in het akkoord een ‘aanval op solidariteit, op ambtenaren en op de vakbond.’