Jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen (NEETs), 2021-2022

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Deze tabellen gaan over jongeren (15 tot 27 jaar) die geen werk hebben en geen onderwijs volgen. Een groep die ook wel NEET’s wordt genoemd vanwege de omschrijving die internationaal gebruikt wordt: Not in Employment, Education and Training.