Een derde heeft geen verplichte OR, controle aangescherpt

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Van de OR-plichtige ondernemingen heeft geen 31 procent geen ondernemingsraad (OR). Dat moet veranderen, vindt de minister van SZW, want een OR die goed functioneert, zorgt voor verbinding en dialoog tussen directie en de werkvloer. Dat is belangrijk voor bedrijven die economische gezond willen blijven. De minister kondigt daarom beleidsmaatregelen aan om de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) te bevorderen. Zij wil dat beter wordt gecontroleerd of bij ondernemingen de verplichte OR aanwezig is en daadwerkelijk functioneert.