Inzicht: Ziekteverzuim daalt, maar zorgen om burn-out bij jongeren

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het totale ziekteverzuim in Nederland is vorig jaar licht gedaald naar 5,3%. Werknemers verzuimen iets korter én iets minder vaak. Tegelijk is er wel een stijging te zien in het langdurig verzuim. Opvallend is dat er meer jongeren (van 25 tot 35 jaar) langdurig arbeidsongeschikt zijn. Ze hebben stress door prestatiedruk, sociale druk, financiële onzekerheid en vallen soms ook al uit door mantelzorg. Werkgevers doen er goed aan om in gesprek te blijven met al hun werknemers. Want aandacht voor hun werkgeluk en welzijn, zal op de langere termijn betekenisvolle kostenbesparingen opleveren.