Verplichte zzp-verzekering arbeidsongeschiktheid een stap dichterbij

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Het huidige kabinet wil de kloof tussen de arbeidsmarktpositie van zelfstandigen en werknemers kleiner maken. Ook het aanstaande kabinet Schoof zal waarschijnlijk inzetten op het tegengaan van schijnzelfstandigheid, blijkt uit het hoofdlijnenakkoord. Eén van de maatregelen hiervoor is de verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid van zzp’ers. Hierdoor gaan de tarieven van zelfstandigen omhoog en worden collectieve voorzieningen beschermd. Zelfstandigen gaan maximaal 195 euro premie per maand betalen en ontvangen een uitkering van maximaal het minimumloon.