AZW-breed: Uitstroom naar bedrijfstak, branche, leeftijd, 2019KW01-2023KW03

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In deze tabellen wordt van de groep werknemers die vallen in de AZW StatLine categorie "Uitstoom: overige sectoren" aangegeven in welke bedrijfstakken zij een hoofdbaan hebben na uitstroom. De cijfers hebben betrekking op de periode lopend van het 1e kwartaal 2019 tot en met het 3e kwartaal 2023.