AZW: In- en uitstroom werknemers per bedrijfstak, 2016KW01-2023KW03

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Deze tabellenset bevat cijfers over de aandelen ingestroomde en uitgestroomde werknemers -van 25 tot 35 jaar- per jaar, kwartaal en bedrijfstak in de periode lopend van het eerste kwartaal 2016 tot en met het derde kwartaal 2023.