Data ten behoeve van arbeidsmarktmodel van de Politie, deel 2

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Deze tabellenset is door het CBS samengesteld ten behoeve van arbeidsmarktmodellen van de Politie en bevat voor een reeks van verslagjaren data over leeftijd start pensioen per sector, werkzame personen naar provincie, secor en beroep, het aantal geboortes naar gemeente en leeftijdsklasse van de moeder. In deze levering zijn tabellen toegevoegd over de in- en uitstroom van Politiepersoneel.