De duur van re-integratie- en participatievoorzieningen, 2024

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS onderzoek gedaan naar de registratie van de duur van voorzieningen in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).