Aanjager/ coach (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Zoetermeer zoekt pzSearch een aanjager/ coach (interim).
Functiebeschrijving 
De gemeente Zoetermeer heeft besloten om per 1 januari 2021 een werkbedrijf op te richten. De huidige activiteiten van het sociaal werkbedrijf DSW en de activiteiten van de gemeente, gericht op werk en ontwikkeling, worden hierin ondergebracht. Ter voorbereiding op de start van het Werkbedrijf wordt op kleinere schaal gestart met het vormgeven van nieuwe werkwijzen (op basis van de uitgangspunten uit het Organisatie Inrichtingsplan). Het nieuwe werkbedrijf wordt een lerende organisatie. Dat vraagt investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers en van klanten. Als aanjager/ coach ga jij aan de slag om de teams te begeleiden in de ontwikkeling volgens het principe van ‘samensturing’. Belangrijke aandachtsgebieden zijn o.a.: eigenaarschap, gedeelde verantwoordelijkheden, balans tussen zelf/ samen, spelregels, communicatie en feedback.
Gevraagd 
Gezocht wordt een coach (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring gedurende de laatste acht jaar als teamcoach / aanjager waarbij je ervaring hebt opgedaan met het vormen/ begeleiden van zelfsturende teams (in oprichting). Verder heb je ervaring binnen het sociaal domein/ sector werk en inkomen of met een werkbedrijf in de afgelopen zes jaar. Daarnaast beschik je over uitstekende contactuele eigenschappen, onderhandelingsvaardigheden en een functioneel beïnvloedingsrepertoire. Ook durf je mensen aan te spreken met behoud van relatie en leg je makkelijk verbinding tussen mensen en tussen onderdelen van de organisatie. Je kan doortastend en strategisch optreden richting opdrachtgevers. En tenslotte werk je vanuit de bedoeling en persoonlijke drive aan verbeterpraktijken.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van acht maanden (interim). Verlenging met twee keer acht maanden is mogelijk. Z.s.m. starten. 24 uur per week. Werkdagen bij voorkeur: maandag, dinsdag en donderdag. De gesprekken zijn gepland op donderdag 9 april 2020 van 12.00 tot 14.00 uur. In de huidige situatie vinden de gesprekken plaats via microsoft teams. Tarief 90,- euro (incl. reis- en onkosten).