Actuele vacatures

Geïnteresseerd in een van de onderstaande posities? Stuur ajb een mailtje met je motivatie, een recent cv en een indicatie van je salariswensen. Meer informatie over onze werkwijze.

Utrecht - Voor Veiligheidsregio Utrecht zoekt pzSearch een HRM adviseur (interim). Je adviseert en begeleidt het management bij HRM vraagstukken. Tevens adviseer je bij HRM aspecten in organisatieontwikkelingen. Ook draag je de ontwikkelde concernkaders vanuit HRM uit binnen jouw account/ directie en je bewaakt deze. Verder ben je de linking-pin tussen de directie die je adviseert en de afdeling HRM en je zorgt vanuit die rol voor terugkoppeling en afstemming. Daarnaast signaleer je trends en ontwikkelingen, lever je input voor het beleid en vertaal je het beleid naar praktisch toepasbare uitvoering. Tenslotte participeer je in voorkomende gevallen in projecten.
Havelte - Voor de gemeente Westerveld zoekt pzSearch een allround HR adviseur (interim). Je bent hét aanspreekpunt voor leidinggevenden. Gevraagd en ongevraagd adviseer je de leidinggevenden over personele vraagstukken en je helpt hen de HR-visie te vertalen naar passende oplossingen. Je adviseert over de volle breedte van het HR-vlak, bijvoorbeeld op het gebied van werving en selectie, opleiding, loopbaanontwikkeling, mobiliteit, bevordering, beloning, ziekteverzuim, Arbozaken en over de toepassing van vastgestelde kaders op dit gebied. Bovendien adviseer je bij individugerichte personele en (complexe) rechtspositionele vraagstukken zoals functionerings- en mobiliteitstrajecten. Je draagt zorg voor een uitgewerkt HR-beleid ter ondersteuning van de strategische doelstellingen van de organisatie en zorgt hierbij voor de juiste interventies en implementatie.
Dalfsen - Voor de gemeente Dalfsen zoekt pzSearch een HR professional met managementvaardigheden (interim). In opdracht van en in samenspraak met de manager Bedrijfsvoering ontwikkel je het team HR door, waarbij het verhogen van de geleverde kwaliteit, het plannen van werkzaamheden en het behalen van deadlines centraal staat. Je geeft zodoende sturing aan het team, coördineert de reguliere HR werkzaamheden en je brengt processen op orde. Je bekijkt de huidige invulling van de rollen en komt met verbetervoorstellen. Je smeedt van het team een goed geoliede machine. Daarnaast heb je ideeën over de invulling van de adviesrol en ondersteunt deze transformatie binnen de eenheid. Je bent sparring partner voor de HR collega’s en voor het management en bestuur. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de manager Bedrijfsvoering. Hierbij schakel je makkelijk tussen onderwerpen en kun je zowel op strategisch niveau als op uitvoeringsniveau het gesprek voeren. Op basis van jouw kennis en ervaring kunnen de teamleden zich aan jou optrekken en ben jij in de relatief korte tijd in staat een efficiency slag te slaan.
Houten - Voor de gemeente Houten zoekt pzSearch een P&O adviseur (interim). De vakgroep P&O maakt onderdeel uit van het team Bedrijfsvoering (BV) en samen met control, inkoop en managementondersteuning adviseren en faciliteren zij de organisatie in haar bedrijfsvoering. Vier medewerkers werken als eerstelijnsadviseurs P&O hecht samen met het management van de overige teams. In deze rol geef je gevraagd en ongevraagd creatief en resultaatgericht advies aan teammanagers over HR-vraagstukken. Je zorgt voor een goede uitvoering van HR-instrumentarium en je ondersteunt in brede zin de verdere organisatieontwikkeling. Ook draag je in voorkomend geval bij aan de ontwikkeling en toepassing van verschillende beleidsthema’s, zoals vitaliteit, arbeidsmarkt, doorstroom en (loopbaan)ontwikkeling. En tenslotte werk je nauw samen met de andere personeelsadviseurs. Maar je zoekt ook de integrale samenwerking met stafadviseurs uit andere vakgebieden, met name bedrijfsvoering.
regio Amsterdam - Voor een van onze opdrachtgevers, een productiebedrijf, zijn wij op zoek naar een pragmatische en energieke HR manager (solo positie). Als Hr manager maak je deel uit van het Management Team. Je adviseert het management over alle componenten van het personeelsbeleid in lijn met de behoefte van de business op de korte en lange termijn. Je zet HR op de kaart en draagt zorg voor een verdere professionalisering. Je pakt zowel strategische als operationele zaken op, zoals personeelsplanning, verzuim, opleiding & (talent-)ontwikkeling en recruitment. Je bent klankbord en vraagbaak voor de leidinggevenden en adviseert inzake de ontwikkeling en het functioneren van de afdeling en van individuele medewerkers.