Actuele vacatures

Geïnteresseerd in een van de onderstaande posities? Stuur ajb een mailtje met je motivatie, een recent cv en een indicatie van je salariswensen. Meer informatie over onze werkwijze.

Doorn - Voor gemeente Utrechtse Heuvelrug zoek pzSearch een: Teamleider HRM/HRM adviseur. Plaats: Doorn; Uren: 36 uur per week. Het is een combinatie functie, waarbij je naast het coachend leiding geven ook inhoudelijk adviseert. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de resultaten van taakveld HRM. Als teamleider leid je het taakveld HRM bestaande uit 12 medewerkers (waarvan deels externe inhuur) . Dit taakveld heeft als werkveld de advies- en beleidsmatige kant van personele zaken en organisatie ontwikkeling. Werkzaamheden zijn o.a. teamontwikkeling en coachend leiding geven P&O, monitoring/(bij)sturing prioriteiten en projecten, werving & selectie HRM-vacatures, HRM dienstverlening voor Thema Buitenruimte, uitvoering project ‘formatie en bezetting’ en voorzitterschap werkgroep.
Amsterdam - Voor Port of Amsterdam zoekt pzSearch een: Medior HR Officer (interim). Locatie: Amsterdam; Uren: 36 uur per week. Als Medior HR Officer (interim) ben je (mede) verantwoordelijk voor het verwerken van de HR administratie van de afdeling(o.a. het verwerken van in-en uitdiensttredingen en andere mutaties, het opstellenvanstandaard correspondentie, VSO’s opstellen en het aanmaken van(nieuwe)leveranciers en inkooporders). Je bent verantwoordelijk voor de eerstelijnsvragen over regels, procedures, dossiers, CAO, salarisstroken, etc. en voor het optimaliseren en digitaliseren van de HR-administratieo.a. in ons personeelsinformatiesysteem AFAS. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het proces van aanvragen van opleidingen en voor de communicatie omtrent regelgeving en processen binnen de organisatie(waaronder op intranet).Je bent een schakel tussen de HR Administratie en de HR Business Partners en ondersteunt de HR Business Partners bij hun werkzaamheden. Als Medior HR Officer rapporteer je aan het hoofd HR.
Barneveld - Voor gemeente Barneveld zoek pzSearch een: Adviseur HRM (interim). Plaats: Barneveld; Uren: 28-32 uur per week; Uurloon: € 75,-. Vanuit een adviserende en faciliterende rol begeleid je afdelingen en teams in het transitieproces van de organisatie. Je hebt een begeleidende, reflecterende en coachende rol bij de inzet van HR-instrumenten en het oplossen van individuele cases. Je bent een stevige sparringpartner en klankbord voor het management en geeft gevraagd en ongevraagd HR-advies. Daarnaast vertaal je strategische HR-vraagstukken naar passende interventies en levert in samenwerking met je collega’s zichtbaar een bijdrage aan de gewenste organisatieontwikkeling en een eigentijds HR-beleid. Je geeft sturing aan en/of participeert in diverse HR-projecten. Hierbij zorg je voor de vertaling van ambities naar concrete invulling op HRM-thema’s.
Enschede - Voor gemeente Enschede zoek pzSearch een: HR visie gemeente Enschede (interim). Plaats: Enschede; Uren: 10-12 uur per week; Duur: 3 maanden. De HR visie helpen formuleren/concretiseren en vertalen naar een HR-uitvoeringsagenda voor de komende 3 jaar. Je haalt alle voor de HR-agenda relevante vastgestelde doelen en visies in de organisatie op, inventariseert het impliciete en expliciete HR-beleid en brengt dit bij elkaar; je analyseert en vertaalt dit naar een krachtige en richtinggevende HR visie; je toetst deze aan behoeftes/verwachtingen van de belangrijke stakeholders en de inzichten van de eigen P&O-afdeling je betrekt ook nadrukkelijk de actuele en komende ontwikkelingen in en rondom de organisatie. In het verlengde van de HR-visie stel je in nauwe afstemming met het afdelingshoofd P&O en het HR-beleidsteam een strategische HR-uitvoeringsagenda op voor de komende 3jaren. Belangrijk is om in dit proces specifieke aandacht te hebben voor de verschillende subteams binnen de afdeling P&O met het oog op de integraliteit van de P&O-dienstverlening. In deze uitvoeringsagenda neem je ook een communicatieparagraaf op.
Utrecht - Voor abcnova zoekt pzSearch een energieke HR business partner met L&D affiniteit. Verspreid over drie locaties in Nederland (Amsterdam, Assen en Utrecht), werken bevlogen adviseurs en projectmanagers elke dag samen met opdrachtgevers aan toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor woon-, werk-, leer- en leefomgevingen. Als HR business partner maak je onderdeel uit van het HR team, dè spil binnen de organisatie, die ervoor zorgt dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen, zich ondersteund voelt op alle HR gerelateerde vraagstukken en daardoor kan excelleren in zijn of haar vakgebied. Uitdagend aan deze functie is dat je meebouwt aan een ontwikkelingsgericht HR-team ofwel ‘HR to the max!’. Je bent verantwoordelijk voor een aantal Business Units en je adviseert in HR brede vraagstukken. Administratieve handelingen die hieruit voortvloeien horen natuurlijk ook bij de werkzaamheden. Daarnaast ondersteun je vanuit jouw affiniteit met L&D bij de mooie ontwikkel programma’s. Waarbij je jouw kennis in kan zetten voor optimalisatie en ontwikkeling van het Young Talent Program en het Professional Development Program. De functie is een mooie combinatie van operationele, administratieve en strategische werkzaamheden.
Noord-Holland - Voor een gemeente in Noord-Holland zoekt pzSearch een HR business partner. De uitdaging binnen deze functie ligt vooral bij het adviseren van leidinggevenden bij vraagstukken op het gebied van instroom, uitstroom en behoud van medewerkers. Ook ben je betrokken bij complexe HR casuïstiek binnen thema’s zoals functioneren en verzuim. Bovendien draag je bij aan de ontwikkeling van verschillende overkoepelende HR thema’s (o.a. begeleiden van de strategische personeelsplanning bij diverse afdelingen). Tevens lever je een bijdrage aan het vergroten van de actieve rol van HR binnen de organisatie (incl. het professionaliseren van de afdeling). Verder adviseer je op het gebied van talentmanagement en people development, ondersteun je de lijn(manager) bij het formuleren/ uitvoeren van de HR-opgave en lever je input voor het optimaliseren van het HR beleid. Je gebruikt HR analytics en capaciteitsanalyses bij de advisering. In deze rol is het van belang dat je een gelijkwaardige gesprekspartner bent voor het management. Tot slot werk je mee aan verschillende projecten om de HR organisatie nog beter te laten aansluiten op de opgaven van de gemeente.