Begeleider teamontwikkeling (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zoekt pzSearch een begeleider teamontwikkeling (interim).
Functiebeschrijving 
Het Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK) is een afdeling van de VRK en initieert en onderhoudt multidisciplinaire crisisbeheersingsplannen, multidisciplinaire opleidings- en trainingsprogramma’s op het gebied van de crisisbeheersing en bevolkingszorg en is de motor achter de crisisbeheersingsorganisatie van de VRK. Binnen het programma crisisbeheersing is behoefte aan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden, waarin mensen op een efficiënte/ effectieve werkwijze samenwerken aan geprioriteerde doelstellingen. Ook willen de samenwerkende partners tijdig betrokken worden bij het stellen van prioriteiten en doelen voor het VBK. Het VBK ziet de inrichting van programmamanagement als deel van de oplossing. Daarbij is programmamanagement geen doel op zich, maar een middel dat kan bijdragen aan een effectieve/ efficiënte werkwijze. Betrokkenheid en draagvlak van de medewerkers is een randvoorwaarde. Het VBK heeft zodoende behoefte aan ondersteuning van de ontwikkeling naar een effectieve/ efficiënte werkwijze, gericht op een inhoudelijke basis en teamontwikkeling. Voorts is de positionering en rollen van het VBK in de eigen organisatie en in het netwerk van samenwerkende partners een vraagstuk dat moet worden meegenomen.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (WO) met aantoonbare concrete ervaring als projectmanager, verandermanager, lijnmanager/ teamleider, strategisch adviseur, onderzoeker, trainer/ coach (teams en individuen), facilitator en procesbegeleider. Je hebt aantoonbaar opdrachten uitgevoerd voor Veiligheidsregio’s en bij voorkeur voor de Nationale Politie, gemeenten en/ of provincies. Je hebt specifiek kennis van Bevolkingszorg. Je beschikt aantoonbaar over de specialismes: accountability, professionaliseringstrajecten (MT-, afdelings- en persoonsniveau), teamontwikkeltrajecten (combi inhoud/proces/relatie), strategie(sessies), kwaliteitsmetingen/ onderzoek, training/ coaching/ masterclasses/ workshops en strategische communicatie. Verder heb je ervaring met diverse projectmanagementmethoden, kwaliteitsmanagement, verschillende werkvormen m.b.t. teambuilding, PAN-analyse en SOM. En tenslotte ben je organisatiesensitief, omgevingsgericht, maatschappelijk en politiek geëngageerd en communicatief.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa zes maanden (interim). Verlenging met een keer drie maanden is mogelijk. Totaal aantal uur: 120 uur. Startdatum: 15 juli 2020. Tarief in overleg.