P&O adviseur retailer

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Namens een grotere retailer zoekt pzSearch een P&O adviseur.
Functiebeschrijving 
Hij of zij adviseert en ondersteunt het management bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Adviseert de managers over het ontwikkelen en aansturen van de medewerkers en ondersteunt bij individuele trajecten, zoals reïntegratie, herplaatsing en mobiliteit. Stelt procedures op en initieert opleidings- cq. loopbaantrajecten in samenwerking met de opleidingsfunctionaris. Is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van arbeidsvoorwaarden. De P&O adviseur volgt externe ontwikkelingen onder andere op het gebied van sociale wetgeving, arbeidsrecht en cao-bepalingen. Verzorgt de juiste informatie ten behoeve van de manager, directie en het (lijn-) management op personeelsgebied. Participeert in overleg over verzuimbegeleiding, formatie en Arbo.
Gevraagd 
De gezochte kandidaat beschikt over een hbo+ danwel academische werk- en denkniveau aangevuld met minimaal vijf jaar ervaring in een adviserende hr-functie binnen een profit omgeving. Hij of zij heeft kennis van complexe vraagstukken binnen het brede vakgebied van rechtspositie tot strategisch hrm-beleid. Beschikt over uitstekende advies- en coachingsvaardigheden. Heeft de inhoud, visie en persoonlijkheid om een positie als sparring partner van het MT te verwerven.