Adviseur Werving & Selectie Communicatie (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een adviseur Werving & Selectie Communicatie (interim).
Functiebeschrijving 
Je valt onder de afdeling Capaciteit en Ontwikkeling, team Capaciteit. Je bent verantwoordelijk voor het werven en selecteren van met name externe communicatieadviseurs via de gemeentelijke marktplaats en uitzendbureaus. Je bent gesprekspartner voor de teamleiders over de inzet van communicatieadviseurs en hun koppeling aan opdrachten. Maar je bent ook gesprekspartner voor de opdrachtgevers bij het in kaart brengen van het project en de vertaling ervan naar een afgewogen communicatievraag, met de daarbij behorende (advies)producten. Je zorgt ervoor dat de administratieve processen ordentelijk doorlopen worden en je let op de verbinding met het team ondersteuning. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de werkverdeling binnen het team en je fungeert als sparringpartner van en 1e aanspreekpunt voor de manager van de afdeling. Tenslotte ben je verantwoordelijk voor het proactief bijhouden van eventuele wijzigingen op het gebied van W&S en externe inhuur binnen de organisatie, de communicatie hiervoor richting collega's en de teamleider.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring met externe inhuur van personeel voor het vakgebied communicatie. Verder heb je ervaring met wervings- en selectieprocedures binnen een overheidsinstelling. Zodoende heb je ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. Ook heb je inzicht in (de dynamiek van) de arbeidsmarkt van externen. Je kunt verbinding leggen tussen de markt, de vraag vanuit het primair proces en het aanbod. Je bent vertrouwd met gemeente brede ontwikkelingen en bijbehorende overkoepelende communicatievragen. Tenslotte ben je flexibel en goed in staat om te werken in een ad hoc werkomgeving.
Geboden 
I.v.m. zwangerschapsvervanging wordt middels een aanbesteding een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa zes maanden (interim). Verlenging is eventueel mogelijk. 16 tot 36 uur per week. Startdatum: 17 augustus 2020. Tarief in overleg.