Casemanager/ coach verzuim (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor Werkorganisatie Druten Wijchen zoekt pzSearch een casemanager/ coach verzuim (interim).
Functiebeschrijving 
Er is een start gemaakt met een pilot 'medewerkerkracht, geef het door'. De medewerker moet in deze het initiatief nemen om met zijn manager te bespreken hoe het gaat en wat hij nodig heeft om nu en in de toekomst een goede arbeidsprestatie neer te zetten. In deze rol (10 uur p/week) coach jij tien teams bij verzuim en verzuimbegeleiding (voor max. de eerste vier weken). Je leert de teams verantwoordelijkheid te dragen voor een gezamenlijk resultaat. Je bent verantwoordelijk voor een up to date verzuimprotocol en levert input voor het beleid. Je zorgt voor een gerichte en adequate aanpak van verzuim en inzetbaarheid bij het terugdringen van verzuim; passend binnen de kaders van zelforganisatie. Je voert gesprekken met medewerkers over (het voorkomen van) verzuim en je bespreekt de inzetbaarheid binnen het team en de acties die daaruit voorvloeien. Naast deze uren ga je voor 4 uur p/ week (flexibel bij oproep) de managers adviseren en ondersteunen bij complexe verzuim casuïstiek en zo nodig neem je de regierol op je. Ook hier werk je nauw samen met de manager, P&O adviseur en de bedrijfsarts.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat met minimaal drie jaar ervaring als casemanager verzuim o.a. op projectbasis in de afgelopen vijf jaar. Een afgeronde HBO opleiding registercasemanagement is een vereiste. Je hebt ervaring met het coachen van teams en/of groepen (groepsdynamiek) binnen de kaders van zelforganisatie in de afgelopen drie jaar. Je geeft graag gevraagd en ongevraagd advies over verzuim en verzuimbegeleiding. Je bent in staat om het initiatief te nemen om bv. een verzuimprotocol op te stellen of input te leveren voor het op te stellen beleid. Jouw expertise, ervaring en deskundigheid levert een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuimpercentage en ondersteuning van de teams bij verzuim.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden (interim). Verlenging met zes maanden is mogelijk. Circa 14 uur per week. Startdatum: 22 februari 2021. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met vrijdag 22 januari.