HR projectmanager

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor Port of Amsterdam zoekt pzSearch een HR projectmanager.
Functiebeschrijving 
Port of Amsterdam is al enige tijd in ontwikkeling van een verticaal georiënteerd bedrijf naar een horizontaal georiënteerd bedrijf. Doel is om meer wendbaar te worden en daarmee beter in kunnen spelen op de steeds sneller veranderende omgeving. De HR afdeling is volop in beweging naar een wendbaar HR om op deze manier van toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie en haar medewerkers. Zodoende ga je je bezighouden met het verhogen van kennis en vaardigheden van agile werken in een wendbare organisatie (o.a. door training en opleiding). Je voert acties uit die door een werkgroep bedacht zijn. Denk hierbij aan een aanbestedingstraject voor een trainingsbureau en procesmanagement zodat alle medewerkers getraind zijn. Verder integreer je 360-feedback in de prestatie- en ontwikkelingscyclus, zodat deze beter bij de wendbare organisatie past. De werkgroep heeft ideeën over hoe dit eruit kan zien, hier is nog een en ander concreet te bepalen (evt. met deelname in nieuwe werkgroepen). Tot slot ga je je bezighouden met 'van rollen naar functies'. Het voorstel voor dit traject moet nog worden uitgewerkt; wel ligt er reeds één en ander vanuit een aantal jaren geleden dat bruikbaar kan zijn. Port of Amsterdam wil hierin stappen zetten en een concreet plan van aanpak laten vervaardigen. Je rapporteert aan het hoofd HR.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen acht jaar op het gebied van projectmanagement binnen HR. Verder heb je ervaring met Agile werken. Ook heb je ervaring met een veranderende organisatiecultuur. Je beheerst de Nederlandse taal perfect in woord en geschrift. Tot slot ben je proactief, verbindend, daadkrachtig, communicatief sterk, organisatiesensitief en je kan snel inspelen op veranderingen uit de omgeving.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2021. Verlenging met zes maanden is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Z.s.m. starten. Tarief in overleg. Een persoonlijk assessment (Spiral Dynamics) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.