Organisatie- en Ontwikkelingsadviseur (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Functiebeschrijving 
De adviseur ondersteunt het lijnmanagement bij de implementatie van veranderingen/wijzigingen met betrekking tot de inrichting van de organisatie (o.a. structuur, cultuur, taken en functies) Hij of zij adviseert en ondersteunt het management bij reorganisaties over formatiewijzigingen; functievorming, taakstructurering en daarmee samenhangende personele en financiële consequenties. De organisatie adviseur ondersteunt en adviseert het management bij het beschrijven van functies (taakmodulen); stelt functiewaarderingsadviezen op en legt deze ter toetsing voor aan Beleid en Arbeidszaken; Legt functiewaarderingsadviezen ter besluitvorming voor aan de Hoofddirectie.
Gevraagd 
De gezochte kandidaat heeft een afgeronde academische opleiding, kennis van overheidsarbeidsvoorwaarden, kennis en ervaring met functie waarderingssystemen. Minimaal 3 jaar ervaring met organisatie verandermanagement en fusies in overheidsorganisaties. Hij of zij heeft ruim voldoende ervaring in HR advies en is flexibel binnen het aantal te werken uren.(dienstreizen).
Geboden 
Geboden wordt een fulltime functie binnen een complexe werkomgeving voor minimaal zes maanden.