Teamleider HRM/ projectleider E-HRM (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Barneveld zoekt pzSearch een teamleider HRM/ projectleider E-HRM (interim).
Functiebeschrijving 
Als gevolg van de veranderopgaven, de groei van de gemeente en veel nieuwe mensen in het team HRM, is de grootste uitdaging voor 2021 het zorgdragen voor een stevig fundament om de organisatie optimaal te kunnen ondersteunen en faciliteren op het gebied van HRM. De opdracht kent twee taakvelden: die van teamleider en projectleider E-HRM. Je faciliteert als teamleider het team en maakt resultaatafspraken – die een afgeleide zijn van de afspraken die de organisatie (i.c. het afdelingshoofd Bedrijfsvoering) met het team HRM heeft gemaakt, je stelt prioriteiten en je maakt het mogelijk dat je team hun/het werk zo goed mogelijk kan doen. Je bent als projectleider de motor bij het doorontwikkelen van E-HRM, je verbetert de processen, je levert managementrapportages en je realiseert monitoringsinformatie die het de leidinggevenden mogelijk maken om beter te sturen aan de hand van ken- en stuurgetallen (KPI’s).
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal drie jaar ervaring als leidinggevende van een team in een sterk veranderende werkomgeving. Ook heb je minimaal een jaar recente ervaring in de rol van projectleider. Bij voorkeur heb je ervaring met projectmatig werken bij een overheidsorganisatie. Verder heb je kennis van procesmanagement zoals bv. Lean, met in de laatste tien jaar ervaring met het aansturen van het optimaliseren van HR-werkprocessen. Tevens heb je kennis van het personeelssysteem AFAS. Je draait je hand niet om voor het analyseren, beschrijven, verbeteren en digitaliseren van HR-werkprocessen (rollen, taken en verantwoordelijkheden). Met gemak stuur je op realisatie van afspraken, projecten, prioriteiten conform het jaarplan.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van negen maanden (interim). Verlenging is mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 1 april 2021. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met woensdag 10 maart 17:00 uur. Indien je de gestelde eisen niet aantoonbaar en bewezen kan maken, is het helaas niet mogelijk om te reageren.