Meeste stakers ooit in 2019

Welkom bij pzSearch - bureau voor werken in human resources management.
Neem een kijkje op onze website!
In 2019 waren 319 duizend werknemers betrokken bij stakingen, het hoogste aantal sinds het begin van deze statistiek in 1901. Ook in verhouding tot de werkzame beroepsbevolking was 2019 het recordjaar. Het aantal verloren arbeidsdagen door stakingen was in datzelfde jaar daarentegen niet uitzonderlijk hoog. Dit meldt het CBS. In het kader van zijn 125-jarig bestaan besteedt het CBS dit jaar extra aandacht aan historische ontwikkelingen.